Polityka prywatności

Blacknut gromadzi informacje na Państwa temat, gdy zakładają Państwo Konto Użytkownika, wykupują abonament i korzystają z naszej Usług. Nasza polityka prywatności dotyczy wszystkich użytkowników, którzy korzystają z naszych Usług. Terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Regulaminie Blacknut.

Artykuł 1. Gromadzenie Państwa danych

Blacknut gromadzi dane Użytkowników i/lub Graczy, które przekazują nam Państwo bezpośrednio przy tworzeniu lub modyfikacji Państwa Konta Użytkownika i profili Gracza; przy wyborze Abonamentu oraz bardziej ogólnie, gdy Państwo (i/lub Gracz) nawiązujecie z nami kontakt. Tymi danymi mogą być nazwisko, imię, adres e-mail, zwrot grzecznościowy, numer telefonu, pseudonim, data urodzenia, adres pocztowy, liczba osób w gospodarstwie domowym, dane niezbędne do testowania produktów i działań promocyjnych.
Obowiązkowy lub opcjonalny charakter danych jest Państwu zasygnalizowany w momencie ich zbierania symbolem gwiazdki. Niektóre dane są zbierane automatycznie w wyniku aktywności na Stronie lub za pośrednictwem Aplikacji.
Kiedy Użytkownik i/lub Gracz loguje się na Konto Użytkownika i/lub uzyskuje dostęp do Usługi, zbieramy również dane w następujących kategoriach:

Artykuł 2. Wykorzystanie Państwa danych

Możemy wykorzystać częściowo lub całkowicie dane, o których mowa w art. 1 niniejszego dokumentu, do następujących celów:

Artykuł 3. Funkcja udostępniania w mediach społecznościowych

Usługa może zawierać funkcję, która umożliwia Państwu udostępnienie Państwa działań w Usłudze Blacknut za pośrednictwem mediów społecznościowych. Korzystanie z tej funkcji pozwala na udostępnianie pewnych informacji Państwa znajomym lub publicznie, w zależności od ustawień wybranych przez Państwa w danych mediach społecznościowych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odpowiednich portali społecznościowych, aby uzyskać więcej informacji.

Artykuł 4. Funkcja pomiaru odsłon

Upoważniają nas Państwo do udostępniania niektórych Państwa danych osobom trzecim w celu pomiaru i analizy oglądalności, wyświetlania reklam w naszym imieniu oraz w celu monitorowania i raportowaniu o skuteczności tych reklam.

Artykuł 5. Państwa konto

Mają Państwo możliwość modyfikowania i/lub poprawiania informacji dotyczących Państwa Konta Użytkownika po zalogowaniu się. Mogą Państwo również zażądać usunięcia swojego Konta Użytkownika, w takim przypadku Państwa dane zostaną usunięte w odpowiednim czasie i nie dłużej niż jeden (1) miesiąc licząc od daty usunięcia konta, chyba że prawo wymaga wydłużenia tego czasu.
Blacknut zastrzega sobie prawo do anonimizacji Państwa danych w celu badań statystycznych, rozwoju nowych produktów, doskonalenia usług itp.
Państwa dane bankowe są przechowywane przez okres trwania abonamentu w celu zarządzania automatycznie odnawialnym abonamentem.

Artykuł 6. Prawo do dostępu do danych, do sprostowania i sprzeciwu

Mają Państwo prawo dostępu, poprawienia i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z tego prawa można skorzystać, wysyłając pisemny i podpisany wniosek wraz z kopią dowodu osobistego i z podaniem adresu, na który ma zostać wysłana odpowiedź, wszystkie te dokumenty [należy nadać] na adres Blacknut, Pan Olivier AVARO 4 square du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné lub poprzez formularz kontaktowy.
Odpowiedź zostanie wysłana do Państwa w ciągu 1 (jednego) miesiąca od otrzymania Państwa wniosku.

Artykuł 7. Zarządzanie plikami cookie

Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej i usług online. Blacknut i jego Usługodawcy mogą wykorzystywać ten rodzaj plików cookie do weryfikacji tożsamości osoby i identyfikacji naszych użytkowników, gdy są oni zalogowani na naszych stronach internetowych i w aplikacjach, w celu świadczenia im naszych usług. Te pliki cookie umożliwiają nam również egzekwowanie naszego Regulaminu, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług.
Czas funkcjonaowania plików cookie: większość plików cookie to sesyjne pliki cookie (które pozostają aktywne do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej) lub pliki cookie, które są aktywne tylko przez jeden dzień. Niektóre pliki cookie są aktywne dłużej, od 3 do 12 miesięcy. Pliki cookie, które pomagają zapobiegać oszustwom i zapewniają bezpieczeństwo naszych usług, są aktywne maksymalnie przez 24 miesiące.

Artykuł 8. Aktualizacja

Informujemy, że Blacknut może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę Prywatności, w szczególności w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatności oraz o dacie wejścia w życie takich zmian. Po tej dacie korzystanie przez Państwa z naszych Usług będzie oznaczało akceptację tych zmian.

Ostatnia data aktualizacji: 01 października 2022